Regulamin sklepu

Strony transakcji:

1.Właścicielem sklepu internetowego http://www.interkol.pl/ jest firma PTH Interkol Radosław Olszewski Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 25 w Bydgoszczy 85-058, NIP 967-136-68-91, REGON 0000577629, zwany dalej Sprzedającym.

2.Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna (konsument) lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 KC.

 

Przedmioty transakcji:

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu, przedstawione na stronie internetowej www.interkol.pl

Wszystkie podane ceny są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

Termin realizacji:

Termin realizacji zamówień zależy od rodzaju asortymentu, wielkości zamówienia oraz miejsca dostawy i wynosi: do 14 dni roboczych dla mebli z płyty melaminowanej, do 30 dni roboczych na meble w okleinie naturalnej, fotele i krzesła pracownicze 14-21 dni roboczych.

Produkty nietypowe produkowane na indywidualne zamówienie posiadają wydłużony termin realizacji-ustalany indywidualnie.

Uwaga: Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania pełnej wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 

Płatności:

Należne płatności realizowane są przelewem przed dostawą towaru na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe, na podstawie faktury pro-forma, która zostanie wysłana pocztą elektroniczną. W dniu dostawy do Kupującego zostanie wysłana faktura VAT lub paragon.

 

Transport/montaż:

Dostawy na terenie kraju realizowane są w dni robocze przez firmę Interkol bądź kuriera.

Minimalna wartość zamówień dla których koszty transportu na terenie Bydgoszczy pokrywa Interkol wynosi 2000,00 zł. Do zamówień poniżej tej kwoty doliczone zostaną koszty transportu w wysokości: w Bydgoszczy - ustalenia indywidualne- do 80,00 zł, do 50 km od Bydgoszczy -150,00 zł, powyżej 50 km od Bydgoszczy - ustalenia indywidualne- od 150,00 zł.

Możliwy odbiór osobisty.

Uwaga:  Przy odbiorze Kupujący musi sprawdzić, czy przesyłka nie posiada braków lub uszkodzeń powstałych podczas transportu i niezwłocznie zgłosić ten fakt obecnemu przy dostawie kierowcy.

 

Za dodatkową opłatą oferujemy usługę wniesienia i montażu mebli.

 

Gwarancja:

Meble-12 miesięcy

Fotele i krzesła pracownicze -24 miesiące

 

Reklamacje:

Każdy z towarów objęty jest pełną gwarancją producenta. Reklamacje należy składać pisemnie z dołączonym zdjęciem i kopią faktury VAT bądź paragonu. Sklep internetowy Interkol zastrzega sobie prawo do 14 -dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji i zobowiązuje się poinformować klienta o podjętych czynnościach. Reklamacje dotyczące braków ilościowych bądź uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkodowego podpisanego przez klienta oraz dostawcę.

 

Zwrot towaru:

Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną fakturą.

 

Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe klientów gromadzone przez sklep internetowy Interkol są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, lecz będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (korespondencja reklamowa poczta elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia). Każdy klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 

Postanowienia końcowe:

Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptacje jego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa na terytorium RP. Właściwym do rozpatrywania sporów dotyczących działalności sklepu w przypadku sprzedaży konsumenckiej jest sąd według reguł ogólnych, natomiast w przypadku umowy zawieranej między przedsiębiorcami – sąd powszechny w Bydgoszczy.